Ulusal Süt Konseyi Tavsiye Çiğ Süt Fiyatı: 2,80 TL/Lt — Süt Yem Fiyatı (%19 Prot2600 MB): 2,36 TL/Kg — Arpa (Yemlik): 1,45 TL/Kg — Arpa Samanı: 0,82 TL/Kg — Buğday (Yemlik): 1,63 TL/Kg — Buğday Samanı: 0,82 TL/Kg — Mısır Silajı: 0,45 TL/Kg Kuru Yonca Otu: 1,37 TL/Kg Dana Karkas Fiyatı: 35,56 TL/Kg İnek Karkas Fiyatı: 29,69 TL/Kg — Damızlık Belgeli Holstein Düve Fiyatı: 10.723,52 TL/Baş — Damızlık Belgeli Simental Düve Fiyatı: 12.257,07 TL/Baş — Damızlık Belgeli Esmer Düve Fiyatı: 11.486,19 TL/Baş